Polityka prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych

osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest: Intermax Dominika Studzińska.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.intermax24.pl jest prowadzony przez INTERMAX Dominika Studzińska (zwany dalej”INTERMAX”) z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Cicha 32/3/5, NIP:6452350635, REGON:361773870

3. INTERMAX gromadzi następujące dane osobowe Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu komórkowego / stacjonarnego,
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w naszym sklepie.

4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z funkcjonalności w ramach swojego konta.

5. Strona internetowa sklepu „INTERMAX” korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem IP użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.

6. INTERMAX zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów.

7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.